Přejít k obsahu

Krátce o fakultě

pcFakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města a osobností z Ústavu státu a práva AV ČR. První absolventi promovali v roce 1998, od té doby z fakulty vzešlo již několik tisíc absolventů. V současné době má fakulta akreditován bakalářský studijní program Právní specializace (obor Veřejná správa), magisterský studijní program Právo a právní věda (obor Právo) a doktorský studijní program Teoretické právní vědy (obor Občanské právo).

Na Fakultě právnické působí odborníci, kteří jsou známí pro svoji skvělou erudici a také pro svoji vynikající práci na poli legislativním. Naši pedagogové mimo jiné zasedají v poradních orgánech Vlády ČR, jsou zejména soudci, uznávanými advokáty, exekutory, rozhodci a insolvenčními správci.

Patička