Přejít k obsahu

Akademický senát FPR

Předseda akademického senátu:        JUDr. Oto Kunz, CSc.

Místopředseda akademického senátu: Bc. Jakub Brada

Tajemník akademického senátu:         JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.


Učitelská kurie: (abecedně)
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
JUDr. Václav Henych
JUDr. Oto Kunz, CSc.
JUDr. Bc. Petr Kybic, Ph.D.
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
JUDr. Anna Outlá
JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Alexander Šíma
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Studentská kurie: (abecedně)
Bc. Jakub Brada
Jiří Finta
Zdeňka Holubová
Markéta Opavová
Jiří Reisner
Gabriela Vránková

Dokumenty AS FPR z Úřední desky

Seznam oprávněných voličů a kandidátní listina Akademického senátu FPR

Patička