Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2018

Pokyn děkana FPR č. 36D /2018
Imatrikulace studentů 1.ročníku FPR ZČU
Pokyn děkana FPR č. 35D /2018
zrušení norem
Pokyn děkana FPR č. 34D /2018
Úřední hodiny Studijního oddělení FPR od 1.9.2018
Pokyn děkana FPR č. 33D /2018
komise pro státní rigorózní zkoušku 25.9.2018
Pokyn děkana FPR č. 32D /2018
zápis studentů do doktorského studia 2018/2019
Pokyn děkana FPR č. 31D /2018
složení komise pro státní rigorózní zkoušku 5.10.2018
Pokyn děkana FPR č. 30D /2018
složení komise pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy
Pokyn děkana FPR č. 29D /2018
složení komise pro výběrové řízení na akademického pracovníka KSP FPR
Pokyn děkana FPR č. 28D /2018
výše mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky
Pokyn děkana FPR č. 19D /2018
Vyhlášení soutěže SVOČ na akademický rok 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 17D /2018
O zápisech studentů na akademický rok 2018/2019
Vyhláška děkana FPR č. 14D /2018
kterou se stanoví nejvyšší počty kvalifikačních prací

2017

Vyhláška děkana FPR č. 48D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu od verze 13 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 44D /2017
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 33D /2017
o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Pokyn děkana FPR č. 30D /2017
k realizaci zahraničních pracovních cest
Pokyn děkana FPR č. 29D /2017
o časopisu Právnické listy
Pokyn děkana FPR č. 26D /2017
o zastupování sekretářek kateder v případě dlouhodobé nepřítomnosti
Vyhláška děkana FPR č. 12D /2017
kterou se mění vyhláška děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení

2016

Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení

Příloha č. 1: Přihláška k rigoróznímu řízení
Příloha č. 2: Normalizovaná úprava rukopisu rigorózních prací
Příloha č. 3: Žádost o konání státní rigorózní zkoušky

2015

Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014
kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014
o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014
o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012
o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011
Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011
o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička