Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2017

Pokyn děkana FPR č. 13D /2017
kterým se jmenují členové komise pro výběrové řízení vyhlášené dne 20. 3. 2017
Vyhláška děkana FPR č. 12D /2017
kterou se mění vyhláška děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení
Pokyn děkana FPR č. 11D /2017
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) na FPR ZČU VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Příloha č. 1: Přihláška k účasti na Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)
Pokyn děkana FPR č. 9D /2017
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 3. 4. 2017
Pokyn děkana FPR č. 8D /2017
kterým se stanoví harmonogram termínů souborné zkoušky (ČDDZ, TPDZ A ŘPDZ) a kontrol v magisterském studijním programu v letním semestru akademického roku 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 7D /2017
kterým se stanoví harmonogram termínů závěru studia a kontrol pro bakalářský studijní programu v LS 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 6D /2017
kterým se stanoví harmonogram termínů SSZK a kontrol studia v LS pro magisterský studijní program v roce 2016/2017

2016

Vyhláška děkana FPR č. 50D /2016
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2016
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Rozhodnutí děkana FPR č. 31D /2016
Poplatky za CŽV "Přípravný kurz k rigorózní práci" v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 30D /2016
Poplatky za rigorózní řízení v akademickém roce 2016/2017
Vyhláška děkana FPR č. 26D /2016
o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení

2015

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2015
o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014
kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 28D /2014
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014
o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2014
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 21D /2014
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014
o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012
o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011
Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011
o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička