Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2018

Pokyn děkana FPR č. 29D /2018
složení komise pro výběrové řízení akademického praovníka KSP
Pokyn děkana FPR č. 28D /2018
výše mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky
Pokyn děkana FPR č. 27D /2018
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku z oboru Právní dějiny
Pokyn děkana FPR č. 26D /2018
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku z oboru Správní právo
Pokyn děkana FPR č. 25D /2018
Složení komisí pro soubornou zkoušku veřejná správa a právo, územní samospráva, odvětvové správní politiky a evropský správní prostor, II.ročník navazujícího magisterského studia Veřejná správa
Pokyn děkana FPR č. 24D /2018
Složení komisí pro soubornou zkoušku Právo
Pokyn děkana FPR č. 23D /2018
Složení komisí pro BC zkoušku ze správního práva pro 3.ročník oboru Veřejná správa
Pokyn děkana FPR č. 22D /2018
Složení komisí pro BC zkoušku z veřejné správy pro 3.ročník oboru Veřejná správa
Pokyn děkana FPR č. 21D /2018
Složení komisí pro BC zkoušku ze sociálního bloku pro 3.ročník oboru Veřejná správa
Pokyn děkana FPR č. 20D /2018
O promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni v červnu 2018
Pokyn děkana FPR č. 19D /2018
Vyhlášení soutěže SVOČ na akademický rok 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 17D /2018
O zápisech studentů na akademický rok 2018/2019
Pokyn děkana FPR č. 16D /2018
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku z trestního a správního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 15D /2018 - dodatek3
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - občanské právo hmotné, občaské právo procesní a právo obchodní v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 15D /2018 - dodatek2
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - občanské právo hmotné, občaské právo procesní a právo obchodní v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 15D /2018 - dodatek
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - občanské právo hmotné, občaské právo procesní a právo obchodní v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 15D /2018
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - občanské právo hmotné, občaské právo procesní a právo obchodní v akademickém roce 2017/2018
Vyhláška děkana FPR č. 14D /2018
kterou se stanoví nejvyšší počty kvalifikačních prací
Pokyn děkana FPR č. 13D /2018
kterým se jmenují členové komise pro výběrové řízení vyhlášené dne 12.3.2018
Pokyn děkana FPR č. 12D /2018
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku na KPD 15.3.2018
Pokyn děkana FPR č. 9D /2018
kterým se stanoví harmonogram termínů souborné zkoušky (ČDDZ, TPDZ a ŘPDZ) a kontrol v magisterském studijní programu v letním semestru v akademického roku 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 8D /2018
kterým se stanoví harmonogram termínů závěru studia a kontrol pro bakalářský studijní program v LS 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 7D /2018
kterým se stanoví harmonogram termínů SSZK a kontrol studia v LS pro navazující magisterský studijní program v roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 6D /2018
kterým se stanoví harmonogram termínů SSZK a kontrol studia v LS pro magisterský studijní program v roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 5D /2018
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku na KÚP 21.3.2018
Pokyn děkana FPR č. 4D /2018
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku na KOP 28.2.2018

2017

Vyhláška děkana FPR č. 48D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu od verze 13 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 44D /2017
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 33D /2017
o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Pokyn děkana FPR č. 30D /2017
k realizaci zahraničních pracovních cest
Pokyn děkana FPR č. 29D /2017
o časopisu Právnické listy
Pokyn děkana FPR č. 26D /2017
o zastupování sekretářek kateder v případě dlouhodobé nepřítomnosti
Vyhláška děkana FPR č. 12D /2017
kterou se mění vyhláška děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení

2016

Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení

Příloha č. 1: Přihláška k rigoróznímu řízení
Příloha č. 2: Normalizovaná úprava rukopisu rigorózních prací
Příloha č. 3: Žádost o konání státní rigorózní zkoušky

2015

Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014
kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014
o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014
o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012
o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011
Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011
o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička