Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2018

Pokyn děkana FPR č. 1D /2018
kterým se vyhlašuje týden upřesňujících zápisů na letní semestr akademického roku 2017/2018

2017

Pokyn děkana FPR č. 60D /2017
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku na KPD 16.1.2018
Pokyn děkana FPR č. 59D /2017
o složení komisí pro bakalářskou zkoušku z veřejné správy pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 58D /2017
o složení komise pro bakalářskou zkoušku ze správního práva pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 57D /2017
o složení komise pro bakalářskou zkoušku ze sociálního bloku pro III. ročník oboru Veřejná správa v akademickém roce 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 56D /2017
o změně místa výkonu práce ad hoc
Pokyn děkana FPR č. 55D /2017
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - 2. blok v akademickém roce 2017/18
Pokyn děkana FPR č. 54D /2017
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - 3. blok v akademickém roce 2017/18

Dodatek č. 1 ze dne 8. ledna 2018
Pokyn děkana FPR č. 53D /2017
Složení komisí pro soubornou zkoušku v akademickém roce 2017/2018

Dodatek č. 1 ze dne 6. prosince 2017
Pokyn děkana FPR č. 52D /2017
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku - 1. blok v akademickém roce 2017/18
Pokyn děkana FPR č. 51D /2017
harmonogram termínů SSZK a kontrol v magisterském studijním programu v zimním semestru akademického roku 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 50D /2017
harmonogram termínů bakalářských zkoušek, kontrol a závěru studia v bakalářském studijním programu pro zimní semestr akademického roku 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 49D /2017
Harmonogram termínů souborné zkoušky a kontrol v magisterském studijním programu v zimním semestru akademického roku 2017/2018
Vyhláška děkana FPR č. 48D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu od verze 13 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 44D /2017
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Pokyn děkana FPR č. 42D /2017
kterým se stanoví výše prospěchového stipendia za akademický rok 2016/2017
Pozn.: Rozhodnutí k přidělení stipendií budou k vyzvednutí po 20. 10. 2017.
Pokyn děkana FPR č. 41D /2017
ktrým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky ve studiu za akademický rok 2015/2016 a 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 39D /2017
o imatrikulacích studentů 1. ročníků Fakulty právnické
Pokyn děkana FPR č. 38D /2017
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 25. 9. 2017
Vyhláška děkana FPR č. 37D /2017
Zrušení norem
Pokyn děkana FPR č. 35D /2017
o složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy v akademickém roce 2017/2018

Dodatek č. 1 ze dne 14. srpna 2017
Pokyn děkana FPR č. 34D /2017
o zápisu studentů do doktorského studia na akademický rok 2017/2018
Vyhláška děkana FPR č. 33D /2017
o úředních hodinách Studijního oddělení Fakulty právnické ZČU v Plzni
Pokyn děkana FPR č. 30D /2017
k realizaci zahraničních pracovních cest
Pokyn děkana FPR č. 29D /2017
o časopisu Právnické listy
Pokyn děkana FPR č. 28D /2017
o zápisech studentů na akademický rok 2017/2018
Pokyn děkana FPR č. 27D /2017
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 6. 10. 2017
Pokyn děkana FPR č. 26D /2017
o zastupování sekretářek kateder v případě dlouhodobé nepřítomnosti
Pokyn děkana FPR č. 23D /2017
o složení komise pro státní rigorózní zkoušku 6. 10. 2017
Vyhláška děkana FPR č. 12D /2017
kterou se mění vyhláška děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení
Pokyn děkana FPR č. 11D /2017
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) na FPR ZČU VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Příloha č. 1: Přihláška k účasti na Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)

2016

Rozhodnutí děkana FPR č. 31D /2016
Poplatky za CŽV "Přípravný kurz k rigorózní práci" v akademickém roce 2016/2017
Pokyn děkana FPR č. 30D /2016
Poplatky za rigorózní řízení v akademickém roce 2016/2017
Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení

Příloha č. 1: Přihláška k rigoróznímu řízení
Příloha č. 2: Normalizovaná úprava rukopisu rigorózních prací
Příloha č. 3: Žádost o konání státní rigorózní zkoušky

2015

Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Pokyn děkana FPR č. 41D /2014
kterým se stanoví výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky v průběhu celého studia
Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014
o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014
o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012
o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011
Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011
o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička