Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 9
RŮŽIČKA, K. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 2, s. 15-15. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I A. Říční právo B. Letecké právo. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 388 s. ISBN: 978-80-7552-133-0
  Detail publikace
RŮŽIČKA, K. Legitimní očekávání účastníka řízení v rozhodčím řízení. Praha, 2016. ISSN:1805-0824
  Detail publikace
POLÁČEK, B. Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám.. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016, 460 s. ISBN: 978-80-7478-976-2
  Detail publikace
KUNZ, O., KLEIN, B., KOCINA, J., SEDLOŇOVÁ, V., RABAN, P., KRAUS, J., JANÁK, M., DVOŘÁK, T., KINDL, M., KINDL, T. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy jeho vývoje. 1. vyd. Praha : Leges, 2016, 144 s. ISBN: 978-80-7502-174-8
  Detail publikace
Kunz, O. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy vývoje. Plzeň, 14.10.2016 - 14.10.2016.
  Detail publikace
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Práva pacientů a Evropský soud pro lidská práva. In Zdravotnícke právo transdisciplinárne. Bratislava: Herba, 2016. s. 11-17. ISBN: 978-80-89631-49-0
  Detail publikace
KUNZ, O., RABAN, P., PONIŠT, V., HUČKOVÁ, R., POLÁČEK, B., MACH, T., KUBEŠ, J. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. 1. vyd. Praha : Leges s.r.o., 2016, 96 s. ISBN: 978-80-7502-157-1
  Detail publikace
POLÁČEK, B. Znalec v rozhodčím řízení. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 2, s. 26. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace

Patička