Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 9
KNOLL, V. Katovské meče, jejich podoba a symbolický význam. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
JAKLOVÁ, L., BOHADLO, S., HAŠEK, P., ERLEBACH, D., PODHRÁZSKÝ, M., KUČERA, M., HRDINA, A. Když snít, tak o Kuksu. Místní kultura. Aktuální kulturní zpravodajství z domova, 2018, roč. Neuveden, č. leden, s. nestránkováno. ISSN: 1803-2818
  Detail publikace
KNOLL, V. Manželské právo v běhu času. Praha, 2018.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Martin Luther, papežství a kanonické právo. In Sv. Augustin a jeho vzkaz pro dnešní svět v pohybu a Martin Luther: augustinián. Praha: ONYX, 2018. s. 54-58. ISBN: 978-80-906835-1-8
  Detail publikace
KNOLL, V. Popravy a popraviště z pohledu právní archeologie. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
HRDINA, A., SZABO, M. Právní moc rozsudku v kanonickém právu. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 1, s. 11-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. Střední Evropa a vznik Státu Izrael. Plzeň, 20.04.2018 - 20.04.2018.
  Detail publikace
VAVERKA, P. Tři metodologické studie aneb za jiný starověk. 1. vyd. Domažlice : Zdeněk Procházka - Nakladatelství Českého Lesa, 2018, 167 s. ISBN: 978-80-87316-81-8
  Detail publikace
KNOLL, V., BYSZOWIEC, M., PEZL, T., VRBA, V. Vznik Státu Izrael a Československo. Praha, 2018.
  Detail publikace

Patička