Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 8
BĚLOHLÁVEK, A., KOPECKÝ, M., KALA, P., MATES, P., PROFELDOVÁ, T. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 678 s. ISBN: 978-80-7380-653-8
  Detail publikace
Kopecký, M., Malast, J. Inovace výuky předmětu Správní právo 2. Plzeň, 19.10.2017 - 19.10.2017.
  Detail publikace
ŠIMKA, K. Insolvence a daně. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 27-33. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci. Jurisprudence, 2017, roč. 26, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1802-3843
  Detail publikace
ČERNÝ, M., HROMADA, M., CHVÁTALOVÁ, I., KLÍMA, P., KRUPKA, V., MALAST, J., ODEHNALOVÁ, J., ONDŘEJ, J., PULKRÁBEK, Z., STANĚK, J., UXOVÁ, M., SVOBODA, K. Průvodce světem práva. 1. vyd. Praha : EDUKO, 2017, 444 s. ISBN: 978-80-88057-33-8
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Přestupkové právo (materiály k inovaci výuky předmětu Správní právo 2). 2017.
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2017, roč. 50, č. 6, s. 297-313. ISSN: 0139-6005
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování. Právník, 2017, roč. 156, č. 12, s. 1072-1084. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace

Patička