Přejít k obsahu

O katedře

 

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

 

Tajemník katedry:  

 

Sekretářka:

 

 Profesoři:

 • Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c.

 

Docenti:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

 

Odborní asistenti:

 • JUDr. Josef Skála, CSc.
 • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

 

 Asistenti:

 • Mgr. Tomáš Křivka
 • JUDr. Tomáš Pezl
 • JUDr. Milan Tomeš
 • Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

 

 Externí spolupracovníci:

 • Prof. Gerald G. Sander, M.A.
 • doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
 • JUDr. Vladislav Vnenk

Patička