Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 21
Hrdina, A., Knoll, V., Pezl, T. Co žena (ne)dostane. Mohar/donatio ante nuptias/mahr. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 4, s. 21-31. ISSN: 1802-3843
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Human Dignity in European Perspective and the Proportionality Principle. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 2016, roč. Neuveden, č. 52, s. 192-208. ISSN: 1505-2192
  Detail publikace
Forejtová, M. Metodika výuky v relevantních předmětech FPR s tématem Nerovné odměňování žen a mužů. Plzeň, 04.04.2016 - 04.04.2016.
  Detail publikace
PEZL, T. Mohar. Plzeň, 2016.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 3, s. 17-20. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., GRYGEROVÁ, J. Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb vliv ESLP na judikaturu Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2016, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 47-53. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Právní úprava ústavu v občanském zákoníku a její nedostatky. Soukromé právo, 2016, roč. 4, č. 9, s. 17-20. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
PAVLÍČEK, V. Právo petiční. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 812-816. ISBN: 978-80-7380-641-5
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z. Právo shromažďovací jako veřejné subjektivní právo ? aktuální otázky. Praha, 2016.
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. Právo v běhu času. Plzeň, 09.12.2016 - 09.12.2016.
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z. Recenzentský posudek na knihu Proměny politického a ústavního systému ČR. Praha : VŠFS, 2016.
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z. Recenzentský posudek na knihu Vztah politiky a veřejné správy. Praha : VŠFS, 2016.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Right to a Fair Trial in Asylum Procedures. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2016, roč. 7, č. 2016, s. 266-283. ISSN: 1805-0565
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., PEZL, T., VOSTRÁ, Z. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky se sídlem Těšnov, 2016.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., PEZL, T. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky se sídlem Těšnov, 2016.
  Detail publikace
KŘIVKA, T. Statutory Limits of Contractual Freedom Within the new Czech Civil Code and the Draft Common Frame of Reference. Rijeka, 2016.
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P., Martínková, Z. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 28.06.2016 - 28.06.2016.
  Detail publikace
KŘIVKA, T. Studijní pobyt na University of Rijeka. 2016.
  Detail publikace
Volf, M., Lego, J., Vostrá, Z. Uprchlická krize - naděje nebo zkáza?. Mýto, 21.10.2016 - 22.10.2016.
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské SVOČ na PRF UK. 2016.
  Detail publikace

Patička