Přejít k obsahu

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2018

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2018

„Právní věda v praxi“

konanou ve dnech 17. - 18. května 2018 v Plzni
v prostorách Kalikovského Mlýnu v Plzni.


Záštitu nad konferencí převzala předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni, emeritní soudkyně Ústavního soudu JUDr. Vlasta Formánková


Konference je otevřená doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti. Konference přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí:

  • Veřejné právo
  • Soukromé právo
  • Aplikační praxe
  • Právní dějiny a teorie práva

Jednací jazyky: čeština, slovenština, němčina, angličtina

Vyzvané přednášky přednesou:

JUDr. Vlasta Formánková,

předsedkyně senátu Krajského soudu v Plzni, emeritní soudkyně Ústavního soudu

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Katedra obchodního práva Fakulty právnické ZČU, garant a školitel doktorského studijního programu

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty elektrotechnické ZČU, školitel doktorského studijního programu

Jednotlivé sekce budou uvozeny příspěvky odborníků, například doc. JUDr. Jarmily Pavlátové CSc., doc. JUDr. Františka Cvrčka, CSc., doc JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D.


Registrace účastníků probíhá do 10. 05. 2018 elektronicky na adrese https://goo.gl/forms/Lk5GQwR2AHelycgY2


Konferenční poplatek činí 900 Kč/ 35 EUR

Konferenční poplatek je splatný do 10. 05. 2018.


Poplatek se hradí bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky, č. ú.  4811530257/0100
Variabilní symbol: 323211

Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257

IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 323207
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Ubytování není zajištěno ani hrazeno. Doporučujeme ubytování v okolí centra města. Přehled dostupný na adrese https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Organizační tým:

JUDr. Eva Benešová, LLM.

JUDr. Kateřina Burešová

Ing. Mgr. Patrik Kurz

Kontakt:

pravnivedavpraxi@seznam.cz

Pozvánka ke stažení: NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2018

Patička