Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Projekty

Simulace zásahů u leteckých nehod

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv

Trvání: 22.12.2015 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Právní minimum pro učitele

Trvání: 01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Právní minimum pro pedaqoqy základních a mateřských škol

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

BRAŇ SVOJE PRÁVA, EUROOBČANE!

Trvání: 19.11.2013 - 23.09.2014
Poskytovatel: Zastoupení Evropské komise v ČR ()
Detail projektu

Local government and administration in the Visegrad Group countries

Trvání: 01.09.2013 - 30.06.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Inovace předmětu o židovském a islámském právu

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního předmětu Mezinárodní právo soukromé a obchodní 1

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupracující právníci

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Evropské právo v právní praxi

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu o islámském právu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové mobility studentů na univerzitě v Heidelbergu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Předmět "Právo a ekonomie"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společná mobilní učebna Fakulty elektrotechnické a Fakulty právnické

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Trestní právo v historickém vývoji

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podnikatelské dovednosti

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv návrhu nového občanského zákoníku na použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího soudu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Selected Aspects of Prohibition of Discrimination

Trvání: 01.12.2009 - 30.11.2010
Poskytovatel: European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG ()
Detail projektu

Inovace veřejných počítačových učeben Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Právní a ekonom.aspekty podpory partnerství a spolupráce veřej.a soukr.sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušenosti vybran.krajů a měst

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Právněpolitické otázky boje s terorismem a demokracie: Srovnávací pohled

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Proces konstitucionalizace EU a jeho dopady

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Aplikace mnoho-škálového přístupu v biomechanice:v chirurgické praxi, pohyb při sportu

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Smlouva jako institut soukromého práva (harmonizace úpravy smlouvy s právem ES)

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Akciová společnost - stav a perspektivy české právní úpravy

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Doktorandské studium a brain-drain

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu


Patička