Přejít k obsahu

Dokumenty z jednání AS FPR

180918 Podmínky přijetí do bakalářského studia 2019-2020
180917 Podmínky přijetí do magisterského studia 2019-2020
180916 Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia 2019-2020
180915 Podmínky přijetí do doktorského studia 2019-2020
180504 Návrh rozpočtu FPR na rok 2018, pro AS FPR 2.verze
180219 Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření FPR ZČU za rok 2016 – AS
170925 Volební řád Akademického senátu Fakulty právnické ZČU v Plzni
170925 Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu pro AR 2018/2019
170925 Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu pro AR 2018/2019
170925 Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu pro AR 2018/2019
170925 Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu pro AR 2018/2019
170925 Jednací řád Vědecké rady Fakulty právnické ZČU v Plzni
170925 Jednací řád Akademického senátu Fakulty právnické ZČU v Plzni
170925 Statut Fakulty právnické ZČU v Plzni
170925 Disciplinární řád pro studenty Fakulty právnické ZČU v Plzni
170218 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 17.2.2017
170125 Plán realizace Strategického záměru FPR ZČU v Plzni na rok 2017
170116 Volby do AS FPR ZČU - Informace k volbám 2017
161210 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 9.12.2016
161121 Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření FPR ZČU za rok 2015 - AS
161019 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 18.10.2016
160926 Podmínky pro přijetí do doktorského stud ijního programu pro AR 2017/2018
160926 Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu pro AR 2017/2018
160926 Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu pro AR 2017/2018
160926 Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu pro AR 2017/2018
160121 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 20.01.2016
151103 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 1.11.2015
150826 Usnesení Předsednictva AS FPR ve věci volby kandidáta na děkana ze dne 26.08.2015
150807 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 14-07-2015
150715 Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FPR ZČU
150715 Úřední hodiny předsedy ASFPR v souvislosti s vyhlášením voleb děkana
150630 Tiskopis: Návrh na kandidáta na děkana FPR ZČU v Plzni
150108 Vyhlášení doplňovacích voleb - 10. 2. a 11. 2. 2015
142403 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování - březen 2014
141014 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování 14-10-2014
120913 Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FPR - 9. a 10.10.2012
120320 Prodloužení lhůty do 30.4.2012
120105 Usnesení Předsednictva AS FPR + Protokol o podaných návrzích
111212 Úřední hodiny předsedy ASFPR k vyhlášení voleb děkana
111212 Tiskopis: Návrh na kandidáta na děkana FPR ZČU v Plzni
111205 Pověření řízením FPR.pdf
111117 Zápis o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování
110325 Zápis ze schůze volební komise AS FPR ZČU - 25.3.2011
110324 Stanovisko Výboru ELSA Plzeň
110315 Zápis ze schůze volební komise AS FPR ZČU - 15.3.2011
110222 Zápis ze schůze volební komise AS FPR ZČU - 22.2.2011
110125 Volby do AS FPR ZČU 29. – 30. 3. 2011
101013 Zápis z prvního kola první volby kandidáta na děkana
100924 Usnesení PAS FPR o kandidátech na děkana
100924 Protokol o podaných návrzích na děkana
100830 Úřední hodiny předsedy AS FPR
100813 Vzor "Návrh na kandidáta na děkana FPR ZČU v Plzni"
100813 Vyhlášení voleb kandidáta na děkana
100628 Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPR
100623 Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS FPR
100608 Kandidátní listina pro doplňovací volby do AS FPR
100518 Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FPR
100517 Volební komise pro doplňovací volby
091102 Zápis z 1. volby kandidáta na děkana FPR ZČU
091016 Protokol o podaných návrzích na děkana
091016 Usnesení PAS AS FPR o kandidátech na děkana
091008 Vzor "Návrh na kandidáta na děkana FPR ZČU v Plzni"
091007 Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

Patička