Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny děkana

2018

Pokyn děkana FPR č. 51D /2018
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku 2.blok
Pokyn děkana FPR č. 50D /2018
Složení komisí pro státní závěrečnou zkoušku
Pokyn děkana FPR č. 49D /2018
Zrušení norem
Pokyn děkana FPR č. 48D /2018
Složení komise pro státní zkoušku - 1.blok
Pokyn děkana FPR č. 47D /2018
Zastupování sekretářek kateder při dlouhodobé nepřítomnosti
Pokyn děkana FPR č. 46D /2018
Složení komisí pro soubornou zkoušku
Pokyn děkana FPR č. 42D /2018
Výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky ve studiu
Pokyn děkana FPR č. 41D /2018
Výše prospěchového stipendia
Pokyn děkana FPR č. 40D /2018
Výše mimořádného stipendia za vynikající výsledky
Pokyn děkana FPR č. 39D /2018
harmonogram termínů bakalářské zkoušky, kontrol a závěru bakalářského studia
Pokyn děkana FPR č. 38D /2018
harmonogram termínů souborné zkoušky a kontrol v magisterském studiu
Pokyn děkana FPR č. 37D /2018
harmonogram SSZK a kontrol v magisterském studiu
Pokyn děkana FPR č. 34D /2018
Úřední hodiny Studijního oddělení FPR od 1.9.2018
Vyhláška děkana FPR č. 14D /2018
kterou se stanoví nejvyšší počty kvalifikačních prací

2017

Vyhláška děkana FPR č. 48D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu od verze 13 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 44D /2017
o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Pokyn děkana FPR č. 30D /2017
k realizaci zahraničních pracovních cest
Pokyn děkana FPR č. 29D /2017
o časopisu Právnické listy
Vyhláška děkana FPR č. 12D /2017
kterou se mění vyhláška děkana FPR č. 24D/2016, o rigorózním řízení

2016

Vyhláška děkana FPR č. 24D /2016
o rigorózním řízení

Příloha č. 1: Přihláška k rigoróznímu řízení
Příloha č. 2: Normalizovaná úprava rukopisu rigorózních prací
Příloha č. 3: Žádost o konání státní rigorózní zkoušky

2015

Vyhláška děkana FPR č. 18D /2015
o uskutečňování doktorského studijního programu

2014

Vyhláška děkana FPR č. 25D /2014
o uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana FPR č. 06D /2014
o podmínkách přiznávání stipendií

2012

Vyhláška děkana FPR č. 27D /2012
o evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu

2011

Vyhláška děkana FPR č. 23D /2011
Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací
Vyhláška děkana FPR č. 19D /2011
o určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana

Patička