Přejít k obsahu

Předseda oborové rady:

 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Členové:

 • prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, CSc.
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
 • JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
 • prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Oborová rada pro připravovaný studijní program:

Předseda:

 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Interní členové:

 • prof. JUDr. et PhDr. Karolína Adamová, CSc., DSc.
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (tajemník)
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Externí členové:

 • doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
 • prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Patička