Přejít k obsahu

 

Předseda vědecké rady:

 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - děkan Fakulty právnické ZČU

 

Členové z řad akademických pracovníků ZČU:

 • prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - emeritní soudce Ústavního soudu
 • JUDr. Josef Baxa - současně Nejvyšší správní soud (emeritní předseda)
 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 • prof. Dr. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.h.c.
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc. - současně Ústav státu a práva AV ČR v.v.i.
 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. - proděkanka pro mezinárodní vztahy
 • JUDr. Vlasta Formánková - emeritní soudce Ústavního soudu
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - současně prorektor Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
 • JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc. - současně Ústavní soud
 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc. - vedoucí katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. - současně Nejvyšší správní soud
 • JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A. - proděkanka pro strategii a rozvoj
 • JUDr. Jitka Wolfová - současně členka prezidia Exekutorské komory České republiky

 

Externí členové:

 • JUDr. Hynek Brom - 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • JUDr. Karel Hasch - Nejvyšší soud ČR
 • prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • doc. JUDr. Vladimír Kindl - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Hana Marková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • doc. JUDr. František Novotný, CSc.
 • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
 • JUDr. Petr Poledník - místopředseda České advokátní komory
 • RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu
 • Mgr. Ing. Jiří Prošek
 • JUDr. Stanislav Rizman - Nejvyšší soud ČR
 • Mgr. Miloslav Sedláček - předseda Krajského soudu v Plzni
 • prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. - Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích
 • doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. - děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • JUDr. Petr Toman - TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář

 

Patička