Přejít k obsahu

Úřední deska Fakulty právnické ZČU v Plzni

Předběžné výsledky voleb do Akademického senátu FPR ZČU-2022
Dopis k volbám AS FPR ZČU 2022
Kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu FPR ZČU na volební období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
Seznam voličů pro volby do Akademického senátu Fakulty právnické ZČU na volební období 2023-2025
Stanovení termínu voleb a informace k podávání návrhů kandidátů.
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31.12. 2023, konané v obecném termínu 12. – 16. 9. 2022
Mouandza Naud Hordian Berland si může převzít písemnost č. j. SA ZCU/006063/2022 na studijním oddělení ZČU v úředních hodinách.
Hrytsiuk Kateryna si může převzít písemnost č. j. SA ZCU/006030/2022 na studijním oddělení FPR ZČU v úředních hodinách.
Khudiiev Elvin si může převzít písemnost č. j. SA ZCU/006034/2022 na studijním oddělení FPR ZČU v úředních hodinách.
Anouar Saidi si může převzít písemnost č. j. ZCU 006022/2022 na studijním oddělení FPR ZČU v úředních hodinách
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPR potvrzeno 5.11.2021
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS FPR 26.10. – 27.10.2021
Kandidátní listina doplňovacích voleb do AS FPR Studentská část AS, 26.–27. října 2021, 10-14.h, místnost PC 319
Doplňovací volby do Akademického senátu FPR 2021 termín a informace k podávání návrhů kandidátů
Seznam voličů do Akademického senátu FPR 2021 26.–27. října 2021, 10-14.h, místnost PC 319
Tony Ndubusi Ekene ODOR - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním odd. FPR ZČU
Benedict Adianawo - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním odd. FPR ZČU
Zápis ze zasedání Akademického senátu FPR dne 27.1.2020 ustavující jednání, volby do funkcí, výhled činnosti
Konečné výsledky voleb do Akademického senátu na období 2020 - 2023
Zápis z jednání Akademického senátu FPR 25. listopadu 2019
Zápis o korespondenčním hlasování do AS FPR 15. listopadu 2019
Výsledky voleb do Akademického senátu 19. - 20.11.2019
Protokol z voleb do Akademického senátu - zaměstnanci protokol o sčítání hlasů, 19.-20.11.2019
Protokol z voleb do Akademického senátu - studenti protokol o sčítání hlasů, 19.-20.11.2019
Pozvánka na řádné zasedání AS FPR dne 25.11.2019
Kandidátní listina do Akademického senátu pro volby 19.–20.listopadu, posluchárna PC319
Nový člen volební komise AS FPR pro volby do Akademického senátu FPR
Pozvánka na jednání pléna AS FPR 14. října, 13.h, posluchárna PC408
Volby do Akademického senátu FPR 19.–20.listopadu, posluchárna PC224
Jmenování volební komise AS FPR pro volby do Akademického senátu
Zápis ze zasedání Akademického senátu FPR 30.9.2019 . podmínky přijímacího řízení FPR
První kolo první volby kandidáta na děkana FPR 14.října 2019
Pozvánka na zasedání Akademického senátu FPR 30.září 2019
Akademický senát: Rozhodnutí o návrzích na děkana FPR na funkční období 2020-2024
Zápis ze zasedání Akademického senátu FPR dne 24.6.2019 s formulářem přihlášky na pozici děkana FPR
Korespondenční hlasování AS v květnu 2019 zápis o průběhu
Pozvánka na zasedání AS FPR 20.května 2019 Zasedací místnost DFPR
Pozvánka na zasedání AS FPR 4.3.2019 Bakalář.studijní program “Právní specializace”
Pozvánka na zasedání AS FPR 26.11.2018 Akademický senát FPR v novém složení
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FPR dne 5.11.2018 Stav a vypořádání projektu „Spolupracující právníci“
Nikola Mašková - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním FPR ZČU
Konečné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR konané ve dnech 27. a 28.6.2018
Akademický senát korespondenčně hlasoval o Strategickém záměru FPR ZČU Strategický záměr byl senátory přijat.
Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Přehled oborů rigorózního řízení na FPR ZČU v Plzni

Patička