hammer_1920x630

Přednášky z polského trestního práva

18. 10. 2022

loga-fpr-eu-msmt

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vás zve 

na přednášky Z polského trestního práva 

Crime and criminal law in Poland at the beginning of the 21st century

prof. dr hab. Aneta Michalska - Warias
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 

The Criminology of Nazi German Genocides

dr Hubert Mielnik
Katedra Historii Państwa i Prawa 

Wydział prawa i administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polsko 

Přednášky se konají v úterý 18. 10. 2022 od 9:20 do 10:50 hod. v místnosti PC 116.