Postup při objednávání autodopravy

Objednávání přepravy vozidly ZČU:

 • Rezervace vozidla a termínu po telefonu na lince 1531, popřípadě mob. 606 665 199
 • K rezervaci taktéž možnost využití mailu ciglerov@ps.zcu.cz , autodopr@ps.zcu.cz
 • Po potvrzení rezervace zaslání „Žádanky o přepravu“ vnitropoštou nebo opět přes mail
 • Žádanka je ke stažení na https://www.tiskopisy.zcu.cz/
 • Důležité informace pro objednání přepravy:
  - přesná adresa místa nástupu - nakládky (např. Univerzitní 22, Plzeň, ne jen Plzeň)
  - čas nástupu - nakládky
  - přesná adresa cílového místa (ne jen Praha)
  - kontaktní osoba s uvedeným mobilním telefonem
 • Tankování služebních vozidel v rámci ČR je možné pouze s tankovací kartou CCS, která je součástí dokladů od vozidla. PIN k tankovacím kartám je na klíčích od vozidla.

Objednání přepravy u externího dodavatele:

 • Rezervace vozidla a termínu po telefonu na lince 1531, popřípadě mob. 606 665 199
 • K rezervaci taktéž možnost využití mailu ciglerov@ps.zcu.cz , autodopr@ps.zcu.cz
 • Po potvrzení rezervace zaslání „Žádanka na vystavení objednávky“ vnitropoštou nebo opět přes mail, dále je možnost a přednostně by měl být využit systém Magion a žádanku na vystavení objednávky zadat elektronicky.
 • Důležité informace pro objednání přepravy:
  - přesná adresa místa nástupu - nakládky (např. Univerzitní 22, Plzeň, ne jen Plzeň)
  - čas nástupu - nakládky
  - přesná adresa cílového místa (ne jen Praha)
  - kontaktní osoba s uvedeným mobilním telefonem

Západočeská univerzita v Plzni musí externímu dopravci předložit závaznou objednávku se všemi informacemi k jízdě nejpozději týden před uskutečněním přepravy.