Přejít k obsahu

O katedře

 

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

 

Tajemník katedry:

 • Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Sekretářka:

 

Profesoři:

 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 

 

Docenti:

 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

 

Odborní asistenti:

 • Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.
 • JUDr. Martin Janák
 • JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.


   

Asistenti:

 • Mgr. Michal Dittrich

 

Externí spolupracovníci

 • JUDr. Eva Benešová
 • Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová
 • Mgr. Alice Singrová
 • JUDr. Markéta Šimečková Neklová, Ph.D.

Patička