Přejít k obsahu

O katedře

Vedoucí katedry:

 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

 

Tajemník katedry:

 • JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.

Sekretářka:

 • Bc. Kateřina Beránková
  místnost: PC 326
  telefon: 420 377 63 7481
  e-mail: kberanko@ksp.zcu.cz

Profesoři:

 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

 

Odborní asistenti:

 • JUDr. Josef Baxa
 • JUDr. Jana Balounová, Ph.D.
 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
 • JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
 • JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

 

Asistenti:

 • Mgr. Pavel Kopecký

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Václav Henych
 • JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Patička