Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KSR/BP Bakalářská práce Letní
KSR/BPO Bakalářská práce - obhajoba Letní
KSR/BZVS Bakalářská zkouška z veřejné správy Letní
KSR/BZSB Bakalářská zkouška ze sociálního bloku Letní
KSR/BZSP Bakalářská zkouška ze správního práva Letní
KSR/DPO Diplomová práce - obhajoba Letní
KSR/DP Diplomová práce - veřejná správa Letní
KSR/DS Diplomový seminář Zimní
KSR/EÚS Evropské ústavní a správní systémy Zimní
KSR/IVTR Informace ve veřejné správě Letní
KSR/IVT Informace ve veřejné správě Letní
KSR/IVP Inovace a veřejná politika Letní
KSR/KOČR Kraj a obec jako subjekty veřejné politi Letní
KSR/KVÚ Lidský faktor ve veřejné správě Letní
KSR/MPPR Místní právní předpisy a jejich tvorba Letní
KSR/MPPT Místní právní předpisy a jejich tvorba Letní
KSR/MVSR Moderní veřejná správa a její nástroje Letní
KSR/MVS Moderní veřejná správa a její nástroje Letní
KSR/VPSV Odvětvové správní politiky Zimní
KSR/OSPSZ Odvětvové správní politiky- SZ Letní
KSR/OPVR Organizační procesy ve veřejné správě Letní
KSR/PMVS Personální management ve VS Letní
KSR/UNS Právní úprava neziskového sektoru Letní
KSR/PSOS Prostorová a sociální organizace společ Letní
KSR/PDS Předdiplomní stáž Letní
KSR/BPR Seminář k bakalářské práci Letní
KSR/BPS Seminář k bakalářské práci Zimní
KSR/PMVSN Služební a pracovněprávní vztahy ve VS Letní
KSR/SPA Sociálněprávní aspekty veřejné správy Zimní
KSR/SZPS Sociální a zdravotní politika a správa Letní
KSR/SZPR Sociální a zdravotní politika a správa Letní
KSR/SSSR Společnost, sociální rozvoj a VS Letní
KSR/SOK Správa v oblasti kultury Letní
KSR/SOV Správa v oblasti vzdělávání Letní
KSR/SPX Správní praxe Letní
KSR/SPXR Správní praxe Letní
KSR/SSS Stát, správa a samospráva Zimní
KSR/STP Stavební právo Letní
KSR/OKSZ Územní samospráva - SZ Letní
KSR/ÚSP Územní správa a samospráva Letní
KSR/ÚSP3V Územní správa a samospráva - 3. roč. VS Letní
KSR/ÚSP3R Územní správa a samospráva-3. roč. VS Letní
KSR/VSSZ Veřejná správa - státní zkouška Letní
KSR/VPVS Veřejný prostor a veřejná správa Letní
KSR/ZSS Základy správní vědy Letní

Patička