Přejít k obsahu

O katedře

 

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Tajemník katedry:  

Sekretářka:  -

Profesoři:

 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c.

Docenti:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Josef Skála, CSc.
 • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Křivka, Ph.D.
 • JUDr. Milan Tomeš
 • Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová
 • JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.
 • JUDr. Pavla Buriánová
 • Mgr. Miloš Kulda, Ph.D.

 Externí spolupracovníci:

 • prof. Gerald G. Sander, M.A.

Patička