Přejít k obsahu

XVII. Konference o historii advokacie

 knihy

     Po roční pandemické odmlce pořádá 

Fakulta právnická ZČU a Česká advokátní komora

tradiční konferenci o historii advokacie.

   konference se bude konat v online formě dne 12. 11. 2021 od 9.30 h.

     Přístup na konferenci je otevřen všem zájemcům, a to prostřednictvím odkazu:  

Meet – omc-sciy-eou (google.com)

     K přístupu je třeba mít zřízen účet Google, účastníci, kteří jej zřízen nemají, nechť do 11. 11. 2021 kontaktují Mgr. Vojtěcha Vrbu (vrbav@kpd.zcu.cz), který jim možnost připojení předem zajistí, případně jim poskytne pomoc, nastanou-li technické komplikace s připojením.

Návod k připojení do videokonference

     S referáty na konferenci vystoupí jedenáct referentů z Česka, Slovenska a Polska s pestrou mozaikou témat zejména  z období 19. a 20. století.

      Zpráva o konferenci je publikována rovněž v Advokátním deníku (dostupné z: Tradiční, ale moderní – XVII. Konference o historii advokacie bude virtuální - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz) ).

Program:

9.30-10.00

 • Stanislav Balík - Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU
 • Petr Poledník - Úvodní slovo dlouholetého předsedy Výboru pro historii advokacie České advokátní komory

10.00-11.00

 • Viktória Hellenbart - Nad knihou Lajosa Králika: Advokátsky stav – francúzska advokácia ako vzor pre budovanie modernej advokácie v Uhorsku
 • Lukáš Malý - Advokacie a justice ve viktoriánské literatuře
 • Ewa Stawicka - Časopis polské advokacie PALESTRA – 110 let historie

11.00-12.00

 • Jozef Vozár - Začiatky pestovania slovenskej právnej vedy
 • Martina Gajdošová - Migrácia medzi advokáciou a notárstvom na Slovensku po vzniku Československej republiky
 • Stanislav Balík - Aféra notáře na scestí jako podnět k úvahám o zrušení notářství v prvé Československé republice


12.00-12.30 polední přestávka

12.30-13.30

 • Rudolf Manik - Advokáti v radoch diplomatov Slovenska z rokov 1939 – 1945
 • Peter Kerecman - Odvaha a dilema advokátov v procese proti civilným vodcom Slovenského národného povstania


13.30- 15.00

 • Vendulka Valentová - Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945
 • Jan Kober - Nesnadná cesta a široká perspektiva: k prvorepublikovému životu advokátky Marie Mikulové
 • Štěpán Hubička - I. Kam až mohla dohnat předepsaná doba a způsob právní praxe prvorepublikového kandidáta advokacie;
 • Štěpán Hubička - II. Lví podíl prvorepublikového karlínského advokáta na vzniku hry Voskovce a Wericha s názvem Osel a stín, a jeho zapojení do filmového průmyslu.
 • Ondřej Zelenka - Karel Hostaš – advokát, historik a politik


Moderuje: Stanislav Balík

Patička