Přejít k obsahu

Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020
Právo a krize

MetamorfozyW

Vážení kolegové,

mezinárodní vědecká konference Metamorfózy práva se obvykle koná každé dva roky v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě. Také letos jsme se snažili konferenci připravit, ale ze známých důvodů jsme ji museli zrušit nejprve v červnu, podruhé v září a dosavadní vývoj směřuje pravděpodobně k tomu, že konferenci nebude možné uskutečnit ani do konce tohoto roku.

Navrhujeme proto náhradní řešení, spočívající v přípravě sborníku, který by alespoň zachoval kontinuitu Metamorfóz na této úrovni. Vzhledem k současné situaci se téma nabízí samo: Právo a krize.  Příspěvky by měly reflektovat vliv krizí na legislativu, soudnictví, samosprávu, výuku práva apod. O definitivní struktuře rozhodneme na základě došlých příspěvků.

Předpokladem vzniku sborníku je shromáždění alespoň třiceti příspěvků. V případě, že se rozhodnete podílet na tvorbě sborníku, sdělte nám prosím do konce října název příspěvku, jméno a instituci, v které pracujete. Příspěvky by měly být dodány v elektronické formě s anotací a klíčovými slovy do konce listopadu tak, aby sborník mohl vyjít do konce roku 2020.

Zprávy posílejte JUDr. Heleně Jermanové: jermanov@ktp.zcu.cz

S dotazy se obracejte na doc. JUDr. Františka Cvrčka, CSc.: f.cvrcek@worldonline.cz

Patička