Přejít k obsahu

NadejePravVedy3


Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2019

„Právní věda v praxi“

 

konanou ve dnech 12. - 13. září 2019 v Plzni.

 

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni  doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Konference je otevřená doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti. Konference přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí:

   -          Veřejné právo

   -          Soukromé právo

   -          Aplikační praxe

   -          Právní dějiny a teorie práva

Jednací jazyky: čeština, slovenština, němčina, angličtina

 

Registrace účastníků se provádí elektronicky do 6. 9. 2019 na webové stránce  https://fpr.zcu.cz/Nadeje-pravni-vedy

Konferenční poplatek činí 900 Kč/ 35 EUR

Konferenční poplatek je splatný do 6. 9. 2019

 

Poplatek se hradí bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky, č. ú.  4811530257/0100
Variabilní symbol: 323214

Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257

IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 323207
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Ubytování není zajištěno ani hrazeno. Doporučujeme ubytování v okolí centra města.

Přehled ubytování na adrese https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Organizační tým:

   JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

   JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

   Mgr. Bc. Kateřina Gvardová

   Mgr. Jakub Hablovič

   JUDr. Vladislav Vnenk

 

Kontakt:

   Mgr. Jakub Hablovič

   JakubHablovic@seznam.cz

Patička