Přejít k obsahu

 

NadejePravVedy3


Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2021

Právní věda v praxi

konanou dne 26. listopadu 2021

Sipka-hneda  The conference invitation

Konference určená doktorandům i mladým vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, která přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi. Proběhne v hybridní formě, účast je tedy možná jak v prezenční, tak v on-line formě.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí:

  • Veřejné právo
  • Soukromé právo
  • Aplikační praxe
  • Právní dějiny a teorie práva

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina němčina, polština.

 

Registrace účastníků se provádí elektronicky do 22. listopadu 2021 na webové stránce:

https://forms.gle/LQhXcRHLPgpNcohA7

 

Příspěvky do recenzovaného sborníku je třeba odevzdat v elektronické podobě do 10. prosince 2021 na e-mail konferencenadeje21@seznam.cz

Sipka-hneda  Pokyny pro autory příspěvků

Bližší informace budou rozesílány přihlášeným účastníkům a zveřejňovány na webu.

 

Konference je bez poplatku.

 

Organizační tým:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

JUDr. Vladislav Vnenk, Ph. D.

Mgr. Jakub Hablovič

Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová

Mgr. Vojtěch Vrba

 

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič: hablovic@kpo.zcu.cz

.

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2021-021 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2021“

Patička