Přejít k obsahu

rozhodci

Časopis Právnické listy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni publikující stati právnického zaměření a příbuzných vědních oborů je vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR dvakrát ročně, a to vždy v průběhu měsíce června a prosince. Časopis vychází v listinné a elektronické podobě. Tištěnou verzi lze objednat u společnosti Wolters Kluwer ČR. Elektronická verze je přístupná zde a v systému ASPI.

.

PL-2022-01

Jedenácté vydané číslo 1/2022

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

.

PL-2021-02

Desáté vydané číslo 2/2021

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

.

PL-2020-02

Deváté vydané číslo 1/2021

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

.

PL-2020-02

Osmé vydané číslo 2/2020

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

.

PL-2020-01

Sedmé vydané číslo 1/2020

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2019-02

Šesté vydané číslo 2/2019

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2019-01

Páté vydané číslo 1/2019

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2018-02

Čtvrté vydané číslo 2/2018

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2018-01

Třetí vydané číslo 1/2018

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2017-01

Druhé vydané číslo 2/2017

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

PL-2017-01

První vydané číslo 1/2017

celé číslo ke stažení ve formátu pdf

Jednotlivé články:

Patička