Přejít k obsahu

Aktuálně řešené vědecké projekty

Current scientific projects

Mezinárodní projekt: Kontinuita a diskontinuita předválečných právních systémů v poválečných nástupnických státech (1918–1939), visegrádský grant z Mezinárodního visegrádského fondu

International project: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939), Visegrad Grants from International Visegrad Fund 

.

InteCom: Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OP VVV, Předaplikační výzkum pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

InteCom: Research and development of intelligent components of advanced technologies for the Pilsen metropolitan area - Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Operational Programme Research, Development and Education, Pre-Application Research for ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

 

Vědecké zpracování vybraných kapitol z dějin Jednoty českých právníků - Jednota českých právníků

Scientific processing of selected chapters from the history of the Union of Czech Lawyers - Union of Czech Lawyers

Patička