Přejít k obsahu

SVOC20_titl

Výsledky fakultního kola SVOČ

Dne 18. srpna 2020 proběhlo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni fakultní kolo studentské vědecké odborné činnosti „SVOČ“. Čtrnáct soutěžních prací, které byly jednotlivými soutěžícími ústně prezentovány formou konferenčních příspěvků ve dvou sekcích, se setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty složené z řad akademických pracovníků fakulty. Nad vítězi soutěže se však porota jednomyslně shodla.

Na prvních třech místech magisterské sekce letos stanuli:

  1. místo: Mgr. Bc. Denisa Kotroušová s prací „Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva“;
  2. místo: Mgr. Aneta Schwarzová s prací „Virtuální měny – fenomén digitálního věku: Obsah pojmu, právní povaha, úprava a možná úskalí“ a Mgr. Michal Gola, LL.M. s prací „Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje“;
  3. místo: Mgr. Johana Pfeiferová s prací „Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost“ a Adam Kotoun s prací „Organizace veřejné žaloby a její možné změny de lege ferenda“.

V  sekci studentů doktorského studijního programu letos zvítězila Mgr. Bc. Andrea Hodinová s prací „Rozsudek pro uznání vydaný v důsledku fikce uznání dle § 114b o.s.ř.“

Prezentace příspěvků v konferenční podobě byla realizována v rámci projektu ZČU SVK1-2020-012. Věcné ceny pro vítěze věnovalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Na organizaci akce se podílela studentská organizace Ius infinitum, z.s.

Vybraní soutěžící budou prezentovat své práce a reprezentovat alma mater v mezistátním kole, které letos přivítá Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, přičemž se s ohledem na pandemická opatření uskuteční online formou.

Přejeme jim mnoho úspěchů!

SVOC20a
SVOC20b
SVOC20c

Patička