Přejít k obsahu

SVOC2021c

Fakultní kolo soutěže studentské vědecké odborné činnosti

Dne 1. července 2021 proběhlo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni fakultní kolo studentské vědecké odborné činnosti „SVOČ“.

Jedenáct soutěžních prací, které byly jednotlivými soutěžícími ústně prezentovány formou konferenčních příspěvků ve dvou sekcích, se díky své vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty složené z řad akademických pracovníků fakulty. Nad vítězi soutěže se porota jednomyslně shodla. Je třeba vyzdvihnout, že se studenti rozhodli přihlásit do soutěže v pandemickém období, kdy po celé dva semestry neprobíhala kontaktní výuka.

Na prvních třech místech magisterské sekce letos stanuli:

  1. místo: Mgr. Ondřej Mach s prací „Změna pohlaví jako právní fenomén“;
  2. místo: Mgr. Barbora Plesníková s prací „Bohuslav Ečer – významná osobnost českého i mezinárodního práva a jeho úloha v rámci Norimberského soudního tribunálu“;
  3. místo: Žaneta Hošková s prací „Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu“ a Adéla Strejcová s prací „Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů“.

V sekci studentů doktorského studijního programu letos zvítězila Mgr. Bc. Denisa Kotroušová s prací „Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce.“

Prezentace příspěvků v konferenční podobě byla realizována v rámci projektu ZČU SVK1-2021-023. Věcné ceny pro vítěze věnovala studentská organizace Ius infinitum, z.s., která se rovněž podílela na organizaci celé akce.

Vybraní soutěžící budou prezentovat své práce a reprezentovat svou alma mater v mezistátním kole, které letos přivítá Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, přičemž věříme, že se uskuteční klasickou formou.

Přejeme jim mnoho úspěchů!

Patička