Přejít k obsahu

Uložiště studijních předpisů

InformaceAbsolventi
Vyhláška děkana č. 53D /2021 o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce
Info o předzápisu doktorského studia 2021-22 Účast na předběžném zápisu je nutná
2P-2021-Harmonogram21-22
10R-2021-Poplatky_21-22
Vyhláška děkana FPR č. 48D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu od verze 13 studijního plánu
Harmonogram předzápisu 2020/21 2P
Harmonogram ubytování v kolejích 2020/21
Harmonogram akad.roku 2020-21_1P
Info o předzápisu Bc, Mgr studia 2021-2022 Účast na předběžném zápisu je nutná
Vyhláška děkana FPR č. 49D /2019
o uskutečňování doktorského studia
Poplatky_vAkRoce2020-21_06R20
Uznání předmětů z předchozího studia na FPR
Uznání předmětů z jiné VŠ
Rozhodnutí děkana FPR Postup při uznávání předmětů z předchozího studia
Vyhláška děkana FPR č. 37D /2019 uznávání zkoušek a zápočtů vykonaných v kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných Fakultou právnickou ZČU v Plzni
Přihláška k rigoróznímu řízení formulář k rigoróznímu řízení
Vyhláška děkana FPR č. 8D /2019
o rigorózním řízení
Metodika přenosu předmětů ze zahraničních mobilit Mobilita Fakulty právnické
Metodika administrace zahraničních mobilit FPR Mobilita Fakulty právnické
Vyhláška děkana FPR č. 47D /2017
o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu do verze 12 studijního plánu
Vyhláška děkana FPR č. 46D /2017
o státních závěrečných zkouškách v bakalářském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 45D /2017
o státních závěrečných zkouškách v navazujícím magisterském studijním programu
Vyhláška děkana FPR č. 43D /2017
o souborné zkoušce v magisterském studijním programu
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni - učinný od 1.9.2021
Směrnice rektora č. 33R /2017 Zveřejňování kvalifikačních prací
Pokyn děkana FPR č. 23D /2011 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací

Patička