Přejít k obsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno kolo přihlášek ERASMUS 2020-2021, podrobnosti zde

  • Podmínkou účasti je, že student neukončí ani nepřeruší během pobytu studium na ZČU.

  • Zaměření studia v zahraničí musí korespondovat s oborem studia na ZČU.

  • POZOR ZMĚNA VE ZPŮSOBU PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ:
  • Do konkurzního řízení se nově studenti přihlašují přes  Portál – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – akademický rok 2020/2021
  • Přihláška musí obsahovat 3 přílohy: životopis, motivační dopis a Erasmus přihlášku.
  • Erasmus přihláška: https://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html

Přihlášky podávejte prostřednictvím Portálu.

Případné dotazy:

Ivana Jurčová,  PC 314,  tel.: 377 637 441,  E-mail: jurcova@kup.zcu.cz ,

Uzávěrka přihlášek:

31. 1. 2020

  • Konkurzní řízení bude probíhat následně tak, aby výsledky byly známy a spolu se zpracovaným zápisem předány rektorátu ZČU do 15.2.2020.
  • Upřesňující údaje ohledně místa a času konání případných doplňkových konkurzních pohovorů studenti obdrží po uzávěrce přihlášek.

 

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU

vyřizuje: Ivana Jurčová

 

Patička