NFPR-Study31

Celoživotní vzdělávání

PŘÍPRAVNÝ KURZ K RIGORÓZNÍ PRÁCI

Jednoletý dvousemestrální vzdělávací program

Fakulta právnická ZČU realizuje v rámci svých aktivit dlouhodobý program „Přípravný kurz k rigorózní práci“ jako kurz CŽV, který je akreditován Radou celoživotního vzdělávání ZČU. Jedná se o jednoletý (dvousemestrální) program, ve kterém posluchači kurzu získají základy vědecké práce zejména v oblasti metodologie a argumentace, které jim pomohou při zpracování rigorózní práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o rigorózní řízení a složení státní rigorózní zkoušky, kurz je určen pro absolventy magisterského studijního oboru Právo.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Předměty kurzu

Vyučované předměty jsou evidovány v informačním systému STAG. Sylaby jednotlivých předmětů lze dohledat v Portále ZČU pod vyhledáním příslušného oboru pro daný ak. rok (viz: https://portal.zcu.cz/portal/studium).

Základy práva

Program CŽV "Základy práva" pro akademický rok 2022/2023 se nebude otevírat.

Obecně:

Fakulta právnická realizuje v rámci svých aktivit dlouhodobý program: „Základy Práva“, jako kurz CŽV, který je akreditován Radou celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni. Jedná se o jednoletý (dvousemestrální)  program vycházející z představy interdisciplinárního vzdělávání, ve kterém získají absolventi kurzu základní přehled o jednotlivých právních odvětvích a jejich vzájemných souvztažnostech a seznámí se s akademickým prostředím.

Cílovou skupinou jsou nejen neúspěšní uchazeči o přijetí do magisterského studia, ale  i individuální zájemci z řad veřejnosti.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Předměty kurzu

Vyučované předměty jsou evidovány v informačním systému STAG. Sylaby jednotlivých předmětů lze dohledat v Portále ZČU pod vyhledáním příslušného oboru pro ak. rok 2021/2022 (viz: https://portal.zcu.cz/portal/studium).