budova FPR

Fakulta právnická

Studujte u nás!
Nabídka studia

Novinky z fakulty

NOVÁ UČEBNICE OBČANSKÉHO PRÁVA

kniha                                        Ve vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni vychází první svazek publikace KOMPENDIUM OBČANSKÉHO PRÁVA sepsaný autorským kolektivem pod redakcí Jana Paulyho st. Jde o nové, ne zcela tradiční učebnicové a do jisté míry zároveň i monografické zpracování problematiky obecné části občanského práva hmotného, jakož i práva rodinného, a to v celkovém rozsahu přes 540 stran. Určeno je samozřejmě primárně vysokoškolským studentům práva, své čtenáře si však může najít i v řadách těch, kdo jsou s občanským právem již tak či onak obeznámeni. V publikaci se předkládají právní informace dílem teoretické, dílem praktické, ať již v podobě výkladů de lege lata, anebo v podobě úvah de lege ferenda, využitelných v praxi legislativní. Kniha je již nyní k dispozici u vydavatele, konkrétně v prodejně knihovny ZČU na Borech nebo on-line na adrese www.e-shop.zcu.cz, v nejbližší době se pak má objevit i v nabídce knihkupectví Aleše Čeňka a Kosmasu. Výsledkem rezignace autorského kolektivu na ekonomický přínos z vydání publikace je nadstandardně příznivá cena, která publikaci činí dostupnou nejširšímu okruhu zájemců a která snad přispěje, alespoň na naší fakultě, k eliminaci užívání studentských „samizdatových“ (většinou též nepřesných) studijních podkladů.

Za autorský kolektiv doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Main invitation default image