Zdokonalujeme vnitřní prostředí

Usilujeme o vytvoření pružného systému řízení kvality, použitelného ve specifických podmínkách jednotlivých pracovišť.

Za vytváření a fungování systému zajišťování kvality odpovídá na ZČU odbor Kvalita.