ERASMUS

Přihlášky ERASMUS 

  • Podmínkou účasti je, že student neukončí ani nepřeruší během pobytu studium na ZČU.
  • Zaměření studia v zahraničí musí korespondovat s oborem studia na ZČU.
  • Do konkurzního řízení se nově studenti přihlašují přes  Portál – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – příslušný akademický rok  
  • Přihláška musí obsahovat 3 přílohy: životopis, motivační dopis a Erasmus přihlášku. 

Přihlášky podávejte prostřednictvím Portálu.