Akademický senát

Předsednictvo akademického senátu

Předseda AS
doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Místopředseda
Antonín Knittich  

Tajemník
JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

 

Učitelská kurie (abecedně):

JUDr. Mgr. Silvie Anderlová
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
JUDr. Jana Kotounová, Ph.D.
JUDr. Petr Kybic, Ph.D.
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
JUDr. Anna Outlá
doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
JUDr. Alexandr Šíma
JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Studentská kurie (abecedně):

Darina Chaloupková 
Vincent Kastl 
Antonín Knittich
Anna Vitáková 
Ema Wágnerová
Nela Zlatovská