HR-award1

HR Award

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resource Strategy for Researcher). Univerzitám by mělo přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců a výzkumných pracovníků o působení na jejich pracovištích.

HR Excellence in Research ocenění pro Fakultu Právnickou

HRaward

Dne 10. března 2021 získala Fakulta právnická prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award.

Toto ocenění uděluje Evropská komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů.

Dopady získání ocenění HR Award pro fakultu:

- Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
- Bonifikace při posuzování nových projektů
- Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech
- Zvýšení atraktivity Fakulty právnické
- Podpora procesů zajišťování kvality v oblasti vědy a výzkumu a kontinuálního zlepšování pracovních podmínek
- Možnost publikovat inzeráty s nabídkou pracovních pozic v evropském Portálu EURAXESS

Fakultní koordinátor: JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

Faculty of Law (FL) of University of West Bohemia (UWB) was awarded for the HR Excellence in Research Award which is awarded by European Commission.

Detailed information about this prestigious award confirming that the given institution progress in aligning their human resources policies to the 40 principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitement of Researcher can be found at https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Application date for the HR Award: March 5, 2019

Award date: March 10, 2021

Date for submission of the Interim Assessment: March 10, 2023

HR Award dokumenty FPR