sady Pětatřicátníků 14

Dům sady Pětatřicátníků 14, čp. 320, je novorenesanční administrativní budova postavená v letech 1904 až 1906 podle návrhů architekta Ladislava Skřivánka a stavitele Josefa Houdka plzeňským stavitelem Josefem Špalkem. Budova s novorenesančními průčelími a charakteristickou nárožní věží byla postavena pro plzeňskou Obchodní a živnostenskou komoru. Stojí na místě městské hradby, později starého plzeňského divadla.

V roce 1993 byla stavba prohlášena kulturní památkou.

budova FPR

označení budovy: PC
kontaktní adresa: sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
provozní doba: 6:00 - 21:30
obsazení: Fakulta právnická