Přejít k obsahu
     
Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni

XVIII. konference o historii advokacie
Česká advokátní komora a Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni pořádají XVIII. konferenci o historii advokacie,

která proběhne dne 22. 9. 2022 na Fakultě právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 320/14 v přednáškovém sále č. 408 ve III. patře
 19.9.2022

Volby Akademický senát
 19.9.2022

Stát a právo v běhu času 2022
 31.5.2022
Metamorfózy práva
JDE NÁM JEŠTĚ O DEMOKRACII A PRÁVO?

8. a 9. června 2022, Znojmo, Loucký klášter
 31.5.2022
Právo v Plzni
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vás zve na konferenci Právo v Plzni

Konference se koná ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2022 v prostorech Plzeňského pivovaru.
 25.5.2022
Domácí násilí a nebezpečné pronásledování z pohledu trestního práva
 29.4.2022
Válka a svědomí: koncept spravedlivé války tváří v tvář ruské agresi
 25.4.2022
Zemřel P. prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem.
S hlubokým zármutkem sdělujeme smutnou zprávu, že nás 22. dubna 2022 navždy opustil milovaný kolega P. prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem.

Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 10:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
 22.4.2022
Zemřel Dr. Ing. Jiří Pátek
 20.4.2022
Promoce 29. - 30.června
Podrobnosti o promocích v Měšťanské besedě naleznete v pokynu děkana č.10/2022

Absolventi se po složení státní závěrečné zkoušky dostaví v úředních hodinách na studijní oddělení, od 9.5. do 2.6.
 10.3.2022
Publikace věnovaná Zdeňku Masopustovi
K desátému výročí úmrtí JUDr. PhDr. Zdeňka Masopusta, DrSc. , vysokoškolského pedagoga, právního filozofa, překladatele a politika, vědeckého pracovníka Ústavu státu a práva Akademie věd a dlouholetého vedoucího katedry teorie práva FPR ZČU, vydává fakulta publikaci In memoriam Zdeněk Masopust.
 28.2.2022

Zemřel JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
 11.1.2022

Patička