Jsme tu s vámi od roku 1992

Svou činnost zahájila Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni v roce 1992. V akademickém roce 1992/1993 – 1994/95 byly přednášky smíšené, tj. cykly přednášek z různých oborů. V této době na U3V studovalo 85 účastníků. Od roku 1995 bylo zahájeno monotematické semestrální studium pedagogiky, psychologie a literatury. Od akademického roku 1996/97 byly zavedeny studijní obory a studijní předměty a Univerzita třetího věku se stala celouniverzitní institucí.

Od roku 1996 je studium na naší Univerzitě třetího věku tříleté (šestisemestrové) s možností pokračování bez omezení. Nabízíme kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání se stále inovovaným obsahem. Jsme institucí vyhledávanou i za hranicemi plzeňského a karlovarského regionu.

Studium na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni je součástí systému celoživotního vzdělávání, tj. stojí mimo rámec běžného denního studia, a je určeno pro zájemce z řad seniorů a osob ve 3. stupni ID, kteří mají zájem o rozšiřování znalostí a duševní aktivitu. Díky kvalitním přednášejícím má U3V Západočeské univerzity v Plzni skvělou reputaci a vysokou návštěvnost.

Místa výuky se nacházejí v Plzni, Aši (od r. 2005), Chebu (od r. 2005), Sokolově (od r. 2007), Tachově (od r. 2008), Klatovech (r. 2009 – 2010 a od roku 2013), Mariánských Lázních (od r. 2014), Boru (2012 – 2016), Karlových Varech (od r. 2014), Plasích (od r. 2013), Stříbře (od r. 2014),  Zbirohu (od r. 2015), Spáleném Poříčí (od r. 2016) a Dobřanech (od r. 2018)