PŘÍPRAVNÝ KURZ K RIGORÓZNÍ PRÁCI

Jednoletý dvousemestrální vzdělávací program

Fakulta právnická ZČU realizuje v rámci svých aktivit dlouhodobý program „Přípravný kurz k rigorózní práci“ jako kurz CŽV, který je akreditován Radou celoživotního vzdělávání ZČU. Jedná se o jednoletý (dvousemestrální) program, ve kterém posluchači kurzu získají základy vědecké práce zejména v oblasti metodologie a argumentace, které jim pomohou při zpracování rigorózní práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o rigorózní řízení a složení státní rigorózní zkoušky, kurz je určen pro absolventy magisterského studijního oboru Právo.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Předměty kurzu

Vyučované předměty jsou evidovány v informačním systému STAG. Sylaby jednotlivých předmětů lze dohledat v Portále ZČU pod vyhledáním příslušného oboru pro daný ak. rok (viz: https://portal.zcu.cz/portal/studium).