kmp-1920x630

Katedra mezinárodního práva

O katedře KMP

Katedra mezinárodního práva má defacto dvě části, které vyučují mezinárodní právo veřejné a mezinárodní právo soukromé. Z hlediska historie je možné zmínit, že při založení fakulty právnické ZCU byl vedoucí katedry mezinárodního práva prof. doc. JUDr. Balaš, CSc. (ministr školství) a na katedře učili takové osobnosti jako byl prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc., prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. a prof. JUDr. Monika Pauknerová, DrSc., kdy se jednalo o internacionalisty, kteří byli a jsou celosvětově známými osobnostmi s mimořádně vysokým renomé v internacionalistické právní obci. V současné době je katedra mezinárodního práva složena z uznávaných odborníků, a to jak v oblasti mezinárodního práva veřejného, tak mezinárodního práva soukromého. Toto se pochopitelně odráží i ve výuce, a to nejen páteřních předmětů, což jsou MPS a MPV, ale také ve výuce výběrových předmětů, které doplňují spektrum předmětů, které jsou katedrou mezinárodního práva vyučovány. Členové katedry publikují výsledky své vědecké práce v tuzemských i zahraničních odborných periodicích a účastní se mezinárodních konferencí pořádaných k otázkám mezinárodního práva. Cílem výuky katedry je vzbudit zájem mezi studenty práv o tuto právní disciplínu a předat zkušenosti, které členové katedry mají.