kop-1920x630

Katedra obchodního práva

O katedře KOP

Katedra obchodního práva je jedním ze čtyř vědecko-akademických pracovišť v České republice, které se věnuje komplexní výuce a vědeckému zkoumání obchodního práva. Vedle klíčového předmětu Obchodní právo katedra nabízí výběrové předměty, které doplňují a rozšiřují ať již z hlediska teoretického nebo praktických poznatků a aplikačních situací materii, které je věnována pozornost v základním předmětu. Členové katedry pravidelně prezentují své závěry na tuzemských i zahraničních konferencích a vědeckých fórech. Spolu s tím publikují v tuzemských i zahraničních periodicích.