kpd-1920x630

Katedra právních dějin

O katedře KPD

Katedra právních dějin je jedním z mála pracovišť v České republice, specializujících se na právní dějiny, římské právo a náboženské právo. Vedle pro většinu studentů povinných předmětů, kterými jsou české a československé právní dějiny, obecné dějiny státu a práva a římské právo, nabízí katedra řadu specializovaných povinně volitelných předmětů, týkajících se různých oblastí nejen evropských právních dějin, ale i náboženského práva. Katedra právních dějin spolupracuje s řadou domácích pracovišť a institucí, vedle partnerských kateder právnických fakult například také s Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR, Exekutorskou komorou ČR, s plzeňským biskupstvím či s Národním památkovým ústavem a dalšími institucemi. Spolupracuje také s právnickými fakultami a dalšími institucemi v zahraničí, zejména na Slovensku a v Polsku.