kpp-1920x630

Katedra pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení

O katedře KPP

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení je jedním ze dvou vědecko-akademických pracovišť v České republice, které se věnuje komplexní výuce a vědeckému zkoumání sociálního práva. Vedle páteřních předmětů, jimiž jsou pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, katedra nabízí výběrové předměty, které doplňují a rozšiřují ať již z hlediska teoretického nebo praktických poznatků a aplikačních situací materii, které je věnována pozornost v základních předmětech. Členové katedry, mj. i v návaznosti na své zapojení do grantové činnosti, pravidelně prezentují své závěry na tuzemských i zahraničních konferencích a vědeckých fórech. Spolu s tím publikují v tuzemských i zahraničních periodicích.