ktp-1920x630

Katedra teorie práva

O katedře KTP

Koncepce katedry vychází z propojení tradičního přístupu s využitím moderních informačních technologií výuky. Kromě výuky teorie práva zaměřené na právní propedeutiku, metodologii a právní filosofii vyučujeme základy legislativy, řadu volitelných předmětů (např.  lidská práva, právní informatika, sociologické aspekty práva, islámské právo atd.) a podílíme se na programu doktorandského studia. Teorii práva pojímáme v úzké návaznosti na právní dějiny a římské právo. Dlouhodobě spolupracujeme s právnickou fakultou UK (výuka), Ústavem státu a práva AV ČR (informační technologie), fakultou aplikované vědy (digitalizace řeči) a fakultou informatiky MU (digitalizace přirozeného jazyka).  Každé dva roky organizujeme cyklus mezinárodních konferencí Metamorfózy práva ve střední Evropě.  V rámci výuky mají studenti zdarma k dispozici originální programy AcademicLex a PES, které obsahují kompletní český právní řád od roku 1918, judikaturu, přednášky, scripta, učebnice, slovníky a lingvistické nástroje pro analýzu právních textů.