ktr-1920x630

Katedra trestního práva

O katedře KTR

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, kdy výuka tohoto předmětu patří ke klíčovým oborům na právnických fakultách. Dominuje zde vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami (zejména občany) na straně druhé. Katedra zajišťuje nejen výuku samotného trestního práva, ale i souvisejících oborů, které buď přímo vycházejí z nauky trestního práva nebo jsou s tímto oborem práva těsně spjaty. 
Trestní právo je zajišťováno výukou v délce 4 semestrů, zakončeno zápočty, zkouškou, a i státní závěrečnou zkouškou. Pedagogové se zaměřují v rámci přednášek, a i seminářů nejen na teoretické otázky, ale též na praxi a praktické příklady. Dále je dalším povinným předmětem kriminalistika, která se na Fakultě právnické v Plzni vyučuje povinně pro každého studenta. Dalšími předměty povinně volitelnými jsou Soudní lékařství, Mravnostní, násilná a drogová kriminalita, Rozhodování v trestním právu a Letecké právo (zaměřeno též na letecké nehody).
Výuka je zajišťována formou přednášek a seminářů, kdy výuku zajišťují autority v oboru, např. bývalý ústavní soudce, praktici (advokáti či soudci), zaměstnanci státu a akademičtí pracovníci.
Katedra se snaží studenty připravit na budoucí právní praxi z trestně právního hlediska, pomocí prezentací, vhodných publikací, a i praktických ukázek. V neposlední řadě je katedra hojně žádaná při sepisu závěrečných prací, jakož i rigorózních prací. Katedra připravuje a realizuje či se podílí na zajištění konferencí, seminářů, a i studentské vědecké odborné činnosti.