FAKULTNÍ KOLO SOUTĚŽE SVOČ - 2021/2022

svoc-fakulta-2022

Dne 11. července 2022 proběhlo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni fakultní kolo studentské vědecké odborné činnosti „SVOČ“. Deset soutěžních prací, které byly jednotlivými soutěžícími ústně prezentovány formou konferenčních příspěvků ve dvou sekcích, se díky své vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty složené z řad akademických pracovníků fakulty. I když byly předvedené výkony dosti vyrovnané a rozhodování bylo tudíž náročné, nad vítězi soutěže se porota jednomyslně shodla.

Na prvních třech místech v magisterské sekci letos stanuli:

1. místo: Mgr. Žaneta Hošková s prací „Analýza abstraktních aktů upravujících právní postavení pacienta v detenci v psychiatrických léčebnách v ČR“

2. místo: Miroslav Mimra s prací „Analýza vývoje hospodářské kriminality“

3. místo: Mgr. Lucie Petříková s prací „Právní postavení československých legií v Rusku v letech 1914 - 1920“.

V sekci studentů doktorského studijního programu v tomto roce zvítězila Mgr. Bc. Denisa Kotroušová s prací na téma „Právní povaha změny pohlaví“.

Prezentace příspěvků v konferenční podobě byla realizována v rámci projektu ZČU SVK1-2022-021. Věcné ceny pro vítěze věnovala studentská organizace Ius infinitum, z.s., která se rovněž podílela na organizaci celé akce.

Vybraní soutěžící budou prezentovat své práce a reprezentovat FPR ZČU v mezistátním kole, které letos organizuje Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, přičemž věříme, že se po několika letech uskuteční již plně kontaktně. Doufáme, že naváží na předchozí úspěchy zástupců FPR a přejeme jim mnoho úspěchů.