Den otevřených dveří

9dod1

Program dne otevřených dveří

Datum:     1. 2. 2023
Místo:     Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, posluchárna PC 408
Čas:     9.00 – 17.00 hodin

Program:

11.00 11.15     Úvodní slovo děkana – JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
11.1512.30

    Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti, JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D., a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.
12.30 13.00     Prohlídka prostor a učeben Fakulty právnické ZČU

V případě velkého počtu účastníků bude paralelně probíhat den otevřených dveří i v PC 116:

11.15 11.30     Úvodní slovo děkana – JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
11.3012.45

    Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti, JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D., a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.
13.00 13.30     Prohlídka prostor a učeben Fakulty právnické ZČU