ZCU_DOD_banner_web_1920x630px_20231016

Den otevřených dveří

Program dne otevřených dveří

Datum:     24. 1. 2024
Místo:     Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, posluchárna PC 408
Čas:     10.00 – 13.00 hodin

Program:

10.00 10.30     Úvodní slovo děkana – JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
10.3011.30

    Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti, JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D., a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.
11.30 12.30     Prohlídka prostor a učeben Fakulty právnické ZČU

V případě velkého počtu účastníků bude paralelně probíhat den otevřených dveří i v PC 116:

10.30 11.00     Úvodní slovo děkana – JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
11.0012.00

    Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti, JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D., a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.
12.00 13.00     Prohlídka prostor a učeben Fakulty právnické ZČU