NFPR-Study61

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oboru, kterému jste se věnovali jako bakaláři.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Fakulta právnická ZČU má akreditovaný navazující magisterský studijní program "Veřejná správa", obor "Veřejná správa".

Navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa navazuje na stejnojmenný bakalářský obor, který je na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni již dlouhodobě úspěšně etablován. Program reaguje na rostoucí nároky na kvalitu a odbornou připravenost pracovníků Veřejné správy – mimo jiné v souvislosti s přijetím tzv. služebního zákona. Nejde přitom jen o získání pokročilých znalostí a dovedností v oboru veřejné správy, ale především o schopnost pracovníků veřejné správy vidět výkon veřejné moci a související procesy v širším odborném procesu – právním, sociálním, ekonomickém, geografickém, politickém a mezinárodním. Nově koncipovaný studijní obor reaguje na aktuální požadavky praxe, která stále více vyžaduje diverzifikovanou, oborově specializovanou kvalifikační přípravu pro různé typy správních aktivit. Vedle generalistického základu v oblasti správních věd je absolvent vybaven i specializovanými znalostmi zaměřenými do správních oblastí, které byly doposud předmětem zájmu pouze okrajově. Uplatnění je široké zejména při výkonu správních funkcí v rámci veřejné nebo státní správy.

  • číslo studijního programu:  N6807
  • forma studia: prezenční
  • standardní doba studia: 2 roky
  • platnost akreditace do:  2028
  • číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 198/2018 -10